PUBLIKACIJE:

David Walsh

U udžbeniku “Poljoprivredna tehnika u ratarstvu” od autora R. Zimmer, S. Košutić, D. Zimmer obuhvaćeni su osnovni principi rada strojeva i opreme u ratarskoj proizvodnji i to: traktor, strojevi i oruđa za obradu tla, strojevi i oprema za gnojidbu, strojevi i oprema za sjetvu, strojevi i oprema za zaštitu bilja, strojevi za spremanje sijena i zelene krme, strojevi za žetvu-berbu, oprema za transport i principi održavanja strojeva i opreme.

Udžbenici “Transport u poljoprivredi” i “Poljoprivredna tehnika u ratarstvu” mogu se kupiti na Poljoprivrednom fakultetu ; prizemlje kabinet- Ras Lužaić ili u Gornjem gradu u knjižari Nova (adresa: Trg Ante Starčevića 4) .

Napomena: udžbenici se ne mogu kupiti kod profesora L.Šumanovac i D. Zimmer zbog nemogućnosti izdavanja računa.

David Walsh

Udžbenik je pisan prvenstveno za studente sveučilišnog diplomskog studija, smjera "Mehanizacija" i studente poslijediplomskog doktorskog studija "Poljoprivredne znanosti", smjera "Tehnički sustavi u poljoprivredi" Poljoprivrednog fakulteta, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pored studentskih potreba udžbenik također mogu koristiti i stručnjaci koji se bave problematikom korištenja suvremenih transportnih sredstava u poljoprivredi koji su iznimno kompleksni, osobito problematika ekološke degradacije i destrukcije uzrokovane prekomjernim gaženjem tla.

Udžbenici "Transport u poljoprivredi" i "Poljoprivredna tehnika u ratarstvu" mogu se kupiti na Poljoprivrednom fakultetu; prizemlje kabinet - Ras Lužaić ili u Gornjem gradu u knjižari Nova (adresa: Trg Ante Starčevića 4).

Napomena: udžbenici se ne mogu kupiti kod profesora L.Šumanovac i D. Zimmer zbog nemogućnosti izdavanja računa.