O NAMA

Dr. sc. Luka Šumanovac, je rođen 7. listopada 1962. godine u Bošnjacima, gdje završava osnovnu školu. Srednjoškolsku naobrazbu stekao je u Srednjoškolskom centru Vladimir Nazor u Županji. Poljoprivredni fakultet (smjer poljoprivredna mehanizacija) završio je u siječnju 1987. godine u Osijeku-Vinkovci, a poslijediplomske studije (smjer “Mehanizacija u ratarstvu”) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 13. ožujka 1991. godine obranom magistarskog rada pod naslovom "Analiza funkcioniranja i efekata rada sistema stalnih tragova u proizvodnji pšenice”.

U istraživačko zvanje-istraživač suradnik izabran je iz područja agronomije, a evidentirano pod matičnim brojem 163826. Dana 27. svibnja 1991. godine izabran je u znanstveno istraživačko zvanje znanstveni asistent. Sukladno tome dana 17. srpnja 1991. godine izabran je za asistenta na predmetu “Mehanizacija ratarstva i povrtlarstva” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, smjer poljoprivredne mehanizacije u Vinkovcima.

DOWNLOAD CV

Domagoj Zimmer rođen je 27. veljače 1987. godine u Osijeku. Elektrotehničku i prometnu školu također je završio u Osijeku, a 2013. godine diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i stekao titulu mag.ing agr.

Kao vanredni student bio je tijekom svog studiranja zaposlen u tvrtci koja se bavila prodajom i servisom John Deere poljoprivredne mehanizacije, a po završetku posla upisuje i završava 2013. godine Psihološko-pedagoško-didaktičko-metodičku izobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku.

Krajem 2013. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu.

U 2014. godini upisuje poslijediplomski znanstveni studij mehanizacije: Tehnički sustavi u poljoprivredi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

DOWNLOAD CV